Jdi na obsah Jdi na menu
 

CO VŠE MŮŽEME NA MOTORU SEŘIZOVAT A JAK 

V této skryté rubrice si popíšeme jak seřídit :
1) Odtrh kladívek
2) Předstih zážehu před horní úvratí u dynama
3) Poloautomat
4) Místo záběru spojky
5) Bohatost palivové směsi - připravuje se
6) Volnoběžné otáčky
7) Polaritu zapalování ( +/-)
8) Seřízení bezkontaktního zapalování VAPE


Odtrh kladívek 
Měl by být 0,4 mm.
Seřizujeme jej pomocí listové měrky. 
Když vidíme jak se kladívko zvedá od druhého a dojde do svého maxima a vrací se, tak v ten okamžik, kdy je odtrh největší vložíme mezi kladívka listovou měrku a povolíme šroubek kladívek. Tím kladívka sednou na listovou měrku a máme odtrh přesně 0,4 mm.
Odtrh je vždy lepší menší jak větší, protože při velkém odtrhu dochází při velkých otáčkách k nadměrnému odskakování kladívek a tím pádem i k nepřesnému časování jiskry.


Seřízení zážehu před horní úvratí
Pokud jsme nevybaveni měrkami a dalšími nástroji pro usnadnění seřízení, obvykle postupujeme takto. 
* Vyšroubujeme zapalovací svíčku
* Vyjedeme s pístem do horní úvratě ( změříme vzdálenost od hlavy válce k pístu )
* U ČZ 175/450 Přičteme předstih 3,2 - 3,5 mm
  ( pro potřebu vyššího výkonu v otáčkách třeba i 3,8 mm ) 
* U ČZ 250/455 Přičteme předstih 3,5 mm
  ( pro potřebu vyššího výkonu v otáčkách třeba i 3,8 mm )

* Pro polohu pístu před HU je nutné z HU otočit motorem dozadu.
* Nachystáme si cigaretový papírek, kterým zjistíme aktuální předstih.
  ( Při vzdálenosti šířky cigaretového papírku se stávají kladívka nevodivými a dojde k jiskře)
* Po zjištění předstihu otočíme základovou deskou v potřebném směru, aby jsme se přiblížili potřebnému předstihu.
* Opět změříme předstih a pokud při vytažení cigaretového papírku máme předstih, který je potřeba máme seřízeno.


Poloautomat
Poloautomat při řazení způsobuje to, že se nám rozpojuje spojka, aniž bychom ji mačkali.
Jak to ? Hřídel od řadící páky prochází celým motorem až na druhou stranu, kde je na ní nasazen segment, který při pootočení svým obloukovým tvarem mačká spojkový segment.Při pohledu na spojkový segment spatříme šestihranný šroub, který je zajištěn napruženým plíškem proti pootočení. Tímto šroubem seřizujeme poloautomat i záběr spojky. Při dotahování tohoto šroubu se nám páka s kuličkou přibližuje k segmentu poloautomatu. Když šroub dotáhneme tak, že kulička páky, která slouží jako ložisko páky sedí v nejnižším bodě segmentu poloautomatu máme seřízeno.
Při řazení se nám musí rozdělovat spojka.


Místo záběru spojky
Jde o místo, kdy nám motocykl při zařazeném rychlostním stupni začne při pouštění spojky chtít jet. 
Seřizujeme následovně:
*Pokud bowden ladícím šroubem prodlužujeme, spojka začne rozpínat dříve
*Pokud bowden ladícím šroubem zkrátíme, spojka zabírá později
Ladící šroub je uprostřed bowdenu.


Bohatost směsi, neboli seřízení karburátoru
Bohatost směsi se dá seřizovat hodně způsoby, my si ale popíšeme závěrečné doseřízení, které se provádí, po nastavení všech jehel, zjištění správnosti velikosti trysek a podobně. 
Nastartujeme-li motor a necháme jej jet na volnoběh, slyšíme jeho chod.
Pokud začneme dotahovat šroub škrtící přísun podtlak nasávající palivo - směs začneme ochuzovat. Tento šroub se nazývá vzdušník.
otáčky motoru začnou paradoxně stoupat. Pokaždé když kousek pootočíme, snížíme ladícím šroubem volnoběh.
Mezi každým ochuzením ozkoušíme jak jde motor do otáček a posloucháme jaký má chod. Když dojdeme do situace, že motor už po dotahování bohatosti nezvedá otáčky, a motor už začíná jít hůř do otáček - vrátíme se kousek zpět a máme seřízeno. Důležité je, aby motor neměl ani moc, ale ani málo paliva, protože obě dvě situace negativně ovlivňují buď to jak motorka jede, a nebo jak motorka jede a naši peněženku.


Seřízení volnoběhu
Volnoběh seřizujeme u jízdou zahřátého motoru.
Seřizuje se šroubkem na karburátoru, který má ze spoda šikmo nahorů.
Dotahováním šroubku volnoběh zvyšujeme a naopak.
Seřizování volnoběhu horním dutým šroubem na karburátoru je také možné, ale tento šroub od výroby slouží pouze pro vymezení vůle bowdenu plynu.


Seřízení polarity zapalování
Je vaše zapalování (+) na kostru a vy potřebujete (-) na kostru ?
Přepólování dynama je jednoduché.
*Vytáhneme jeden ze dvou uhlíků ze zapalování.
*Zapojíme si akumulátor námi potřebným pólem na kostru
*Podržíme relé dobíjení seplé 10s ( raději 2x )
Zapalování je nyní přepólované na potřebný pól.
Vrátíme do něj uhlík a můžeme jezdit.
Dynamo se tímto způsobem znovu nabudí, a může dojít i k tomu,
že Vám radikálně lépe dobíjí, než tomu bylo předtím.


Seřízení Bezkontaktního zapalování VAPE
Hodně řešené téma, které ve mě pro Vás zpracovalo právě tuto informaci.
Dle zjištění je okamžik zážehu ve chvíli, kdy je snímač svým okrajem 2mm přes hranu výstupku na rotoru. Nicméně toto, je opravdu velký pojem. Při montáži VAPE zapalování je nemožné namontovat zapalování tak, aby byl předstih vyloženě špatně, tak jako to jde u běžného dynamo zapalování. VAPE je tím pádem vlastně při montáži rovnou seřízené. Seřizovat se ovšem samozřejmě dá. Rozsah seřízení je sice malý, ale seřízení možné je. Po nastartování "neseřízeného" motoru musíme s motorkou přijet na seřízení, kde se seřízení prování za pomocí stroboskopické lampy. Toto zařízení funguje na principu kino efektu (FPS), kdy je na rotující magneto "blikáno" v době zážehu a tím se jeví jakoby stojící. Vidíme potom tedy určitý bod, rysku, jejíž poloha určuje optimální předstih. Předstih na ČZ 250/455 by měl být 3,5 -3,8mm před horní úvratí.

 

Náhledy fotografií ze složky GO motoru ČZ